Sinh nhật 24 tuổi chầm chậm tiến tới trong những cơn gió lạnh khiến ta muốn vùi mình đi trong tấm chăn, mình đang buồn ngủ? Có lẽ thế, nhưng hơn nữa là để tạm quên đi cái ý nghĩ đã thêm một tuổi rồi, và mình đã đạt được gì cho bản thân, mỗi năm, chỉ có 2 dịp để ta nghĩ về điều đó nhiều nhất, thời điểm giao thừa qua năm mới với sinh nhật bản thân……chắc vì khi ấy ta trở nên duy tâm hơn, do cảm nhận được sự thay đổi của thời gian tác động lên ta, sự thôi thúc được tự hào sau cột mốc 1 năm, mình đã làm được gì? Mọi thứ đôi khi thật mù mờ vào lúc ấy, đã có lúc cũng những điều đó lại rõ ràng biết bao, chắc vì nó sáng, nó tươi đẹp nên ta cảm nhận nó dễ hơn. Sẽ là 1 ngày mới thôi mà đúng không? 1 chương mới… vì ta đã có thêm nhiều điều mới, những mục tiêu cuộc đời để ta cảm thấy đời có ý nghĩa, một đôi bàn tay ấm mềm siết chặt để ta không cảm thấy lạc lõng, cô đơn, ta chỉ cần nắm trọn bàn tay ấy trong tay mình và tin tưởng rằng rồi sẽ vượt qua được mọi thứ, đến được những lần sinh nhật sau đó nữa, không chỉ của ta, và còn của người. 

Sinh nhật 24 tuổi chầm chậm tiến tới trong những cơn gió lạnh khiến ta muốn vùi mình đi trong tấm chăn, mình đang buồn ngủ? Có lẽ thế, nhưng hơn nữa là để tạm quên đi cái ý nghĩ đã thêm một tuổi rồi, và mình đã đạt được gì cho bản thân, mỗi năm, chỉ có 2 dịp để ta nghĩ về điều đó nhiều nhất, thời điểm giao thừa qua năm mới với sinh nhật bản thân……chắc vì khi ấy ta trở nên duy tâm hơn, do cảm nhận được sự thay đổi của thời gian tác động lên ta, sự thôi thúc được tự hào sau cột mốc 1 năm, mình đã làm được gì? Mọi thứ đôi khi thật mù mờ vào lúc ấy, đã có lúc cũng những điều đó lại rõ ràng biết bao, chắc vì nó sáng, nó tươi đẹp nên ta cảm nhận nó dễ hơn. Sẽ là 1 ngày mới thôi mà đúng không? 1 chương mới… vì ta đã có thêm nhiều điều mới, những mục tiêu cuộc đời để ta cảm thấy đời có ý nghĩa, một đôi bàn tay ấm mềm siết chặt để ta không cảm thấy lạc lõng, cô đơn, ta chỉ cần nắm trọn bàn tay ấy trong tay mình và tin tưởng rằng rồi sẽ vượt qua được mọi thứ, đến được những lần sinh nhật sau đó nữa, không chỉ của ta, và còn của người.